Značka: owlkids books

You Are Stardust

You Are Stardust

Kniha, ktorá dokáže minimom textu rozprúdiť mnoho otázok. Elin Kelsey: You Are Stardust. Elin Kelsey, Sozean Kim – You Are Stardust Elin Kelsey je uznávanou odborníčkou v oblasti environmentálnej výchovy. Napísala niekoľko kníh pre deti aj dospelých. Toto bola jej prvá obrázková kniha. Ako sama